Morphoza | Birou Informare Primarie
52489
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-52489,qode-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,brick child-child-ver-1.0.0,brick-ver-1.5.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive

Transparență & eficiență

Brief Primăria

Cluj-Napoca

Fiind vorba despre o diviziune a Primăriei, destinată lucrului direct cu publicul, în acest caz, cetățenii orașului Cluj-Napoca, inițiatorii proiectului au identificat necesitatea reamenajării Biroului de Informare, după modelul european „open space”, astfel încât acesta să creeze o relație de respect reciproc între cetățeni și administrație, bazată pe transparență și eliminarea timpilor de așteptare în fața ghișeelor.

Amenajare

Pentru a micșora timpii de așteptare la ghișeu, în special în zona de preluare a documentelor, s-a recurs la compartimentarea acestuia cu pereți divizori, pentru a facilita munca a 10 angajați. În interior, a fost creată o zonă specială, cu module de stat jos, module care se repetă și în fața ghișeelor, cu excepția celor în fața cărora timpul de așteptare este scurt. Tot în scopul fluidizării traficului, în antecameră, a fost amplasat un automat care eliberează numere de ordine.

Decorarea spațiului a fost fundamentată pe specificul serviciilor și al instituției, astfel că au fost folosite cu precădere aranjamente florale, tablouri tematice și tablouri care înfățișează cele mai importante evenimente ale Primăriei Cluj-Napoca. Din punct de vedere cromatic, au fost folosite tonuri calde și, în acelasi timp neutre, care să nu ducă la interpretări politice ale spațiului.

Transparency and efficiency

Brief Town Hall

Since we are talking about a Town’s Hall division, meant for direct contact with the public, more precisely Cluj-Napoca locals, the project designers identified the need to refurnish the Information Desk following the European open-space model, so that it creates a mutual respect relationship between citizens and administration, based on transparency and elimination of waiting-times in front of desks.

Interior design

In order to decrease the waiting time, especially in the document pick-up area, we resorted to spacing it out with dividing walls in order to facilitate the work of 10 employees. Inside, a special area containing sitting units was created, units repeating in front of the windows, except those where waiting time is short. Also, a number dispensing machine was placed in the lobby, in order to make the traffic smoother.

The area decoration was founded on specific services and institution, so that floral arrangement, theme paintings and paintings depicting the main events of Cluj-Napoca’s Mayor’s Office were preferred. From a color stand, warm and neutral tones were used, so that no political references would be picked up.